Information Intresseanmälan

Kurs 9-10 maj 2015 (FULLSATT!)

Årets nybörjarkurs går av stapeln den 9 och 10 maj mellan kl 9-15.30. Kursinbjudan skickas ut till dem som finns på ”intresselistan” och det är först till kvarn som gäller. Åldersgräns 18 år.
När du anmält dig till nybörjarkursen och betalt in anmälningsavgiften på 500 kr kan du beställa utdrag ur polisens belastningsregister, då detta kan ta några veckor att få. Kom ihåg att utdraget ska skickas in till oss OÖPPNAT! Adressen finner du i kursinbjudan.

Nybörjarkurser:
Föreningen har ambitionen att hålla kurser i en omfattning som motsvarar intresset för att lära sig skjuta. Vi har dock begränsade resurser när det gäller att få tider på skjutbanor och att ställa upp med lärare. Intresseanmälningar tas upp löpande och kurserna genomförs en eller ett par gånger per år. Detaljerad information skickas till dig som anmält intresse (via
intresseformuläret) när det kommer till din tur i köordningen.

Kursen består av två heldagar. Vi blandar teori med praktik under bägge dagarna. På tisdagen efter sista kurstillfället kommer du att få göra ett skrifligt prov. Du får inom en till två veckor reda på ditt resultat via e-post. När du klarat provet får du börja träningsskjuta hos oss och du blir provmedlem i sex månader.

Som medlem i föreningen får du träna varje tisdag enligt schemat. Vapen lånar du på plats och du betalar endast för den ammunition du använder.

Varje vår ges tillfälle till fältskytteövning. 
För gamla skyttar som inte har skjutit på ett tag anordnas kom-igen-kurs för grupper (om tillräckligt intresse finns) eller personliga genomgångar för enstaka skyttar.